Правила на блога

1. Целта на този блог е да представи и дискутира темата феминизъм, нейните цели, прояви и проблеми. Коментари, които отричат феминизма, неговите цели или проблеми, импликирайки, че несъществуват, маловажни са или ненужни, няма да бъдат допускани.
2. Можете да участвате в дискусиите, стига да се съобразявате с правило 1.
3. Коментратите първо трябва да бъдат одобрени от авторите на блога. Това е предохранителна мярка, за да не се превръща в арена на обиди, заяждания и обикновено тролстване.
4. Крайни мнения и коментари, както такива съдържащи нецензурен език, заплахи, обвинения, пропаганда и агресия няма да бъдат допускани по обясними причини.
5.
Зловредни, сексистки и хомофобски коментари също няма да бъдат публикувани. Ако сте убедени, че сексуалността или полът на един човек го дефинират или че е ваша работа да решавате как някой трябва да изглежда, да се държи като поведение, какво да прави и какви решения да взима в живота си, това определено не е вашето място.
6. Ако вашето мнение не е подкрепено от факти, аргументи и доводи, но за сметка на това разчита на „така ми казаха“, „ама всички знаят“ и прочие подобни няма да бъдат допускани.  Ако това са вашите източници, реалният шанс темата наистина да ви вълнува е по-скоро нулев.
7.
Реклама на продукти, услуги или каквото и да е, несвързано с дискутирана тема, няма да бъдат допускани.
8. Ако смятате, че вашите коментари са били неправомерни изтрити, без да са нарушили, което и да е от правилата по-горе, можете да се свържете с нас на itlookslikefeministblog[at]gmail[dot]com

ВСЕКИ НОВ КОМЕНТАТОР, ПЪРВИЯТ МУ КОМЕНТАР Е АВТОМАТИЧНО ЗАДЪРЖАН ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ РЕДАКТОРИТЕ НА БЛОГА.
СЛЕД КАТО Е ВЕДНЪЖ ОДОБРЕН, КОМЕНТАРИТЕ ВИ ЩЕ СЕ ПОЯВЯВАТ ВЕДНАГА.

* Bottom line.
First rule, ILLFB rules.
Second rule, remember the first rule.

Advertisements

2 thoughts on “Правила на блога

  1. Крайни мнения и коментари… няма да бъдат допускани <== добре е по-често да се обръща внимание на това правило и да се следва, защото редовно крайни мнения и коментари биват не само допускани, но и обсъждани надълго и нашироко…
    И като цяло – да може да се коментират правилата – не е много професионално…

    • Защо да не могат да се коментират – отворени сме за критики и евентуални промени. Няма лошо всичко да подлежи на обсъждане и развитие. Иначе съм съгласна за крайните мнения и коментари – аз самата толкова пъти имам желание да изтия очевидно тролски коментар, но щом останалите автори в блога го смятат за достоен за обсъждане, не се чувствам в правото си авторитарно да им нареждам да не го правят

Коментари са забранени.