Насилие

1. Оказване на физическо въздействие въхру нещо, нкг. с цел причинение на болка (физическа и/или психическа), разрушаване или повреда.
2. Проява на насилие, извършване на насилствен акт или насилствено поведение.

Advertisements