Трансексуалност

1. Някой, който се възприема и/или желае обществото да го възприема като индивид от противположния пол.
2. Някой, който е претърпял смяна на пола.

Advertisements