Сексуалност

1. Характеризиране и различаване на база полови органи и/или сексуални предпочитания.
2. Отношение или интерес в сексуални действия.
3. Сексуален образ или потентност.

Сексуалност би могла да бъде дефинирана като качеството или състояние на сексуалност. В много случаи е аспект от нечия нужда или желание за близост, обгрижване и докосване.

Advertisements