Сексуално насилие

Сексуален акт от какъвто и да е вид, опитът за осъществяване на сексуален акт от какъвто и да е вид, нежелани сексуални коментари, внимание или аванси; действия насочени по какъвто и да е начин директни и индиректни срещу сексуалността на даден човек използващи насилие; от когото и да е, независимо от взаимоотношенията с жертвата, в каквато и да е среда, включително, но не ограничено с дома и работата; действия насочени към когото и да е, независимо от естеството на работа на човека, възраст, раса, пол.

Advertisements