Сексизъм

Убеждението, че представителите на един пол са по-низши, по-некомпетентни, по-малко ценни от представителите на другия пол. Може също да става дума за омраза или предразсъдъци към представителите на един пол като цяло (мизогиния за омразата към жени и мизандрия за омразата към мъже).

Сексизмът спрямо жените не допуска възможността те да бъдат възприемани като пълноценни личности, компетентни професионалисти, способни да ръководят, да взимат отговорни решения за себе си и другите, да мислят, да се изправят пред опасни ситуации.

Сексизмът е проникнал също така в езика, историите, медиите и изкуството, отъждествявайки мъжа с „човек“, а жената – със сексуален обект (или майка и домакиня).

Забележка:

Сексизмът срещу мъжете има други форми: стереотипи, които им отказват възможността да изпитват чувства, различни от гняв, които ги описват като безотговорни бащи, насилници, като неспособни да сготвят или почистят и т.н. Задължителната военна служба (отменена в България, но все още неизбежна в други страни) е друг пример за сексизъм срещу мъжете. Разделянето на „мъжки“ и „женски“ професии също е резултат от сексизъм.

Някои примери:

 • В редица истории става ясно, че приключенията и изследванията са отредени за мъжете; жените също могат да участват, но само ако са сексуално интересни за главния герой (или за зрителя). Малко филми могат да преминат т.нар. Bechdel test:
  1) Във филма да има поне две героини – жени, които…
  2)да си говорят една с друга…
  3)за нещо различно от мъж
  Изглежда елементарно, но опитайте да го приложите върху филмите, които сте гледали. Доста малко ще минат през това „ужасяващо тясно“ сито.
 • По-ниското заплащане на жените в редица професии, както и това, че при по-висококвалифициран труд е практика жените да получават най-рутинните задачи (докато творческите остават за мъжете).
 • Фактът, че жените-мениджъри са единици, а за жените в политиката е рядкост да достигнат позицията премиер или президент, също е сексизъм в действие.

Накратко: Сексизмът е едискриминация базирана на пол и отношението, стереотипите и културните елементи, които затвърждават и/или промотират това отношение. Като се има предвид историческият и съвременен дисбаланс на власт, където мъжете като класа са привилегировани спрямо жените като класа. Важен, но честно игнориран момент, е че де факто, сексизмът са стереотипи ПЛЮС власт.

Advertisements