Пол

1. Разделението на индивиди от даден вид въз основа на репродуктивните им способности, били те мъжки или женски.
2. Сумарнотно определение за структурните и функционални разлики, по които мъжките и женските индивиди са различавани.

Advertisements