Предразсъдък

1. Враждебно мнение към нкг. или нещо формирано преди или без взимане в предвид на реални факти.
Необоснована предубеденост.
2. Нерационална и необоснована враждебност или омраза към дадена група, раса, религия, пол.
3. Щета или вреда причинена някому заради предубедено, отрицателно отношение към него.

Често стереотип и предрасъдък са бъркани или им се сливат значенията, но смисълът е различен.

Advertisements