Порнография

1. Изобразяването/представянето на сексуални действие (като рисунки, снимки, текст) с цел да предизвикат сексуална възбуда/удоволствие.
2. Материали (като книги и изображения), които представят еротично поведение и са с цел да създадат сексуална възбуда/удоволствие.

Advertisements