Патриархат

1. Социална структура оглавявана от мъжете в едно семейство/клан, легалната зависимост и подчиненост на жените и децата; наследствеността се предава по мъжка линия; контрол на мъжете над непропорционално голяма част от властта.
2. Общество или институция организирана според правилата или практиките на патриархата.

Advertisements