Национализъм

1. Идеология за запазването и укрепването на съществуването на дадена нация, обикновено включваща отъждествяването на етническата идентичност с държавата.

2. Движение за създаване на национална държава или запазване на тази държава за една етническа група.
вж. Патриотизъм

Advertisements