Либертарианство

1. Система от политически философии, които проповядват максимална свобода на индивида и минимална намеса на държавата в икономиката.
2. Като икономически принцип насърчава свободния пазар.
3. Като философски принцип се противoпоставя на детерминизма.
Advertisements