Хуманизъм

1. Философска концепция, която отхвърля религията или каквато и да е друга власт или морал превъзхождащи човечеството, акцентирайки на човешките сили, възможности, качества и ценности.

2. Културно-интелектуално движение през Ренесанса, което набляга на световното познание, като следствие от преоткриването и изучаването на литературата, изкуството и цивилизацията на древна Гърция и Рим

Advertisements