Хомофобия

Негативно отношение и чувства към хомосексуалността и хората, които са или изглеждат хомосексуални. Приемането им като болест или като заплаха за традиционни ценности като дома, морала, семейството. Отказът от това да имат същите човешки права, от които се ползват хетеросексуалните хора. Налагането на социална стигма (позорно петно) върху тях.

Забележка:

Някои изследователи намират отвращението от секса между мъже като коренящо се в сексизма и мизогинията (т.е. сексът между мъже води до това, че един от тях се принизява до пасивна, потърпевша „женска“ роля по време на полов акт, което е недопустимо).
От друга страна, същата тази предпоставка (жените са унизени, второкачествени същества, а мъжете са равни един на друг като човеци) е довела до противоположен резултат в античността, както и при някои изолирани съвременни племена. Там хомосексуалните желания са на почит: връзката с друг мъж осигурява любовта, разбирането и уважението на равен (каквото една жена не може да даде).

Ежедневни примери за хомофобия:

  • Използването на „гей“ и всичко, свързано с хомосексуалността, като най-унизителна (и най-разпостранена) обида.
  • Причисляването на хомосексуалността към сексуални извращения, в които се нарушава свободата на жертвата (като напр. педофилия).
  • Неправенето на каквато и да е разлика между хомосексуалността и бисексуалността, т.е. невъзможността да се допусне, че един човек може да има хомосексуални и хетеросексуални връзки едновременно

Правата, от които се ползват хетеросексуалните хора, са недостъпни за хомосексуалните дори и в т.нар. „толерантни“ общества като нашето, например:

  • невъзможност на една двойка да се държи за ръце и да се целува на улицата
  • невъзможност да разкажеш на приятелите си за връзката ти с твоя партньор
  • поддържането на мнението, че двойката няма право да сключи брак и да осинови дете
  • фактът, че медиите (филми, реклами и т.н.) не допускат показването на съществуването на каквато и да е нормална алтернатива на хетеросексуалните връзки, т.е. свеждането на хомосексуалните връзки до странни, неприемливи или несъществуващи
    и т.н.
Advertisements