Еманципация

1. Освобождаване от чужди ограничения, контрол или власт;
2. Освобождаване от родителска грижа и отговорност при достигане на пълнолетие;
3. Освобождаване от въздействието на приети за норма обичаи или вярвания;

Advertisements