Детерминизъм

1. Философската доктрина, че всяко събитие, включително всяко човешко действие, решение и ситуация от живота, са неизбежно следствие от предишни събития.
2. Свободната воля е илюзия.

Advertisements