Капитализъм

1. Социална система, заложена на йерархичен принцип.

2. Икономическа система, в чиято основа е правото на частна собственост. На идивидите и фирмите им е позволено да се конкурират в стремежа си за печалба и свободен пазар; определят цените на стоките и услугите. Инвестициите се определят от частни, а не от държавни решения. Капиталистите вярват, че пазарът се саморегулира и следователно, трябва да функционира без външна намеса.

Advertisements