Бисексуалност

Сексуален интерес или сексуална активност с индивиди от двата пола.

Advertisements