Асексуалност

1. Липса на пол или на полови органи.
2. Зачеване или репродукция без участието на сексуален акт на мъжки женски полови клетки.

Индивиди, които нямат сексуално влечение към който и да е пол.

Advertisements