Архетип

1. Първичен модел за личност, идея или концепция, на базата на който е изграден и оформен цялостният образ;
съвкупност от черти, навици, смисли, използвана за скициране и бързо разпознаване от наблюдателя, зрителя, читателя;
универсален символ, който е разпознаван от всички (група от хора с обща културна/социална среда).
2. (Юнг) колективно наследена неосъзната идея, модел на мислене, изображение, т.н., универсално представена в психиките на отделни индивиди. (заучени вярвания и представи)

Advertisements