Анти-феминизъм

Теория отричаща икономическото, политическото и социалното равенство между половете и подкрепяща вярването за превъзходството на единия пол над другия.

Advertisements