Култура на изнасилването

Представлява комплекс от нагласи и вярвания в обществото, които подкрепят насилниците и обезкуражават жертвите им.

Такива са например: строги стандарти за това какво е изнасилване и какво не е: напр. брои се само ако жертвата е млада, привлекателна жена а изнасилвачът е непознат мъж, който изскача от храстите и брутално я напада в тъмна алея.

Всичко извън тези стандарти не е смятано за „истинско“ изнасилване – напр. ако жертвата е от мъж или възрастна жена, ако не се съпротивлява до последен дъх и не рискува живота си, ако насилникът е настоящ или бивш партньор, ако не става дума за проникване на пенис във вагина… списъка може да продължи до безкрай.

Нормализиране и еротизиране на изнасилването в медиите и художествените произведения: изнасилването ни е представяно от гледната точка на насилника (или на наблюдател-воайор) като нещо тайнствено, забранено, но извънредно привлекателно и секси, вместо като насилствено престъпление. Напр. изобразяването на сексуално посегателство от възрастен човек към дете като романтична любовна история или пикантна клюка.

Представяне на изнасилването като нещо неизбежно, което „просто се случва“, като природна катастрофа. Съществуването на насилниците като конкретни хора със свободна воля изцяло се пропуска и премълчава, акцента пада изцяло върху жертвите и какво са могли да направят и не са направили, за да се предпазят.

Използване на евфемизми като„нежелан секс“, „сексуален акт“ и прочие, които омаловажават значимостта на изнасилването.

Шеги на тема изнасилване. Заплахи за изнасилване, които използваме без дори да се замислим (помислете какво всъщност означава „да те еба“ или „майка ти да еба“).

Обвиняване на жертвите на изнасилване, че са го причинили сами или че лъжат. Разпространяване на заблудата, че лъжливи обвинения за изнасилване са отправяни по-често, отколкото лъжливи обвинения в каквито и да е други престъпления.

Вменяване на вина на жертвите и прехвърляне на отговорността изцяло върху тях: трябва да отговарят на високи стандарти за поведение, каквито не са изисквани от насилниците.

Културата на изнасилването толерира, омаловажава и оправдава изнасилването, намира извинения за насилниците и ги освобождава от отговорност.